วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

การเข้าหัว RJ-45การเข้าหัว RJ-45 
     

ตารางที่ 1 แบบ T568B Crossover 
RJ-45
CABLE (CAT 5)
Pin
Symbol
Color
1TD+ขาวส้ม
2TD-ส้ม
3RX+ขาวเขียว
4Not Assignedน้ำเงิน
5Not Assignedขาวน้ำเงิน
6RX-เขียว
7Not Assignedขาวน้ำตาล
8Not Assignedน้ำตาล


ตารางที่ 2 แบบ T568A (Cross)
RJ-45
CABLE (CAT 5)
Pin
Symbol
Color
1TD+ขาวเขียว
2TD-เขียว
3RX+ขาวส้ม
4Not Assignedน้ำเงิน
5Not Assignedขาวน้ำเงิน
6RX-ส้ม
7Not Assignedขาวน้ำตาล
8Not Assignedน้ำตาล
วิธีการเข้าหัวทั้ง 2 แบบ 
การเข้าแบบธรรมดา เป็นการเชื่อมต่อแบบต่างอุปกรณ์ เช่น การใช้สายต่อกันระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ Switch หรือ HUB
Crossover Cable
RJ-45 PINRJ-45 PIN
1 Rx+1 Rc+
2 Rc-2 Rc-
3 Tx+3 Tx+
6 Tx-6 Tx-
 
 
Straight Through Cable
RJ-45 PINRJ-45 PIN
1 Tx+1 Rc+
2 Tx-2 Rc-
3 Rc+3 Tx+
6 Rc-6 Tx-


การเข้าแบบไขว้ หรือ Cross เป็นการเข้าสายแบบ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน เช่น HUB to HUB ,Switch To Swich หรือ คอมพิวเตอร์อ กับ คอมพิวเตอร์ เราสามารถที่จะใช้ระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ NoteBook
Crossover Cable
RJ-45 PINRJ-45 PIN
1 Rx+3 Tx+
2 Rc-6 Tx-
3 Tx+1 Rc+
6 Tx-2 Rc-
 
 
Straight Through Cable
RJ-45 PINRJ-45 PIN
1 Tx+1 Rc+
2 Tx-2 Rc-
3 Rc+3 Tx+
6 Rc-6 Tx-
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น